HISTORIK

Familjen Klingspor flyttade till Hellekis år 1915 och förvaltar godset sedan dess. Tidigare ägare av Hellekis går emellertid tillbaka så lång som till 1200-talet och folkungaätten.

MED RÖTTER I MEDELTIDEN

Hellekis säteris huvudbyggnad har legat på den plats det ligger idag sedan år 1597. Under 1200-talet tillhörde Hellekis folkungaätten. Den första kände ägaren till säteriet var Matts Gustavsson Sparre på 1300-talet. Godset har sedan vandrat genom olika ätter, Liljesparre, Posse, Ulfsparre, von Arbin och Skjöldebrand. År 1915 flyttade familjen Klingspor till Hellekis.

OLIKA HUVUDBYGGNADER UNDER ÅRENS LOPP

Den äldsta kända byggnaden på Hellekis är den s.k. Fyrkanten och var en kvadratisk stenkoloss i tre våningar. Mökligen var det riksrådet Axel Nilsson Posse som lät uppföra byggnaden på 1530-talet. Fyrkanten revs år 1880. År 1597 lät riksrådet Göran Knutsson Posse uppföra ett smalt trevåningshus med brant tak, inspirerat av renässansens nya idéer. Men detta brann ner år 1698. I den nuvarande huvudbyggnaden finns det gamla tunnvalv kvar i källaren från den senmedeltida byggnaden. Hellekis är ett av de få godsen i Västergötland som har kvar delar av en medeltida byggnad.

FRÅN KAROLINSK TILL NYKLASSISK STIL

År 1707 ersattes den nedbrunna byggnaden av ett corps-de-logi i karolinsk stil, med utbyggd sal mot trädgården. År 1791 vidtogs en ombyggnation till nyklassisk stil, enligt ritningar framställda av Olof Tempelman. Vid detta tillfälle uppfördes även de låga pocherna vid vardera gavlar. Genom åren har huset genomgått flera renoveringar men man har varit noga med att behålla 1700-tals stilen och i de båda övre våningarna finns inredningsdetaljer och möbler från 1600 och 1700-talet bevarade, här finns bla en stor vacker Brysseltapet. Huvudbyggnaden är emellertid inte öppen för allmänheten.

HELLEKIS VAR EN VIKTIG HAMN I VÄNERN

Hellekis hamn var tidigt en av de viktigast hamnarna i Vänern. År 1856 startades Kinnekulles första mekaniska stenhuggeri i Hellekis hamn av Carl Skjöldebrand och en fyr sattes upp år 1871. Idag är det enda som vittnar om stenhuggeriet en sockel från en skorsten. Här ligger nu Kinnekulle Camping.

PERENNRABATTEN SKAPADES REDAN ÅR 1936

År 1994 öppnades Hellekis trädgård för besökare. Säteriets park är känt för sina många vackra och ovanliga lövträd ex valnötsträd, äkta kastanj och det ståtliga Ginkgoträdet. Här finns också en fantastisk perennrabatt och en doftande rosenträdgård med gammaldags rosor. Perennrabatten och rosenträdgården är anlagda år 1936 och duktiga trädgårdsmästare håller allt i bästa skick så att besökare kan njuta av årstidens växlingar från vårens lökväxter till höstens sköna färger.

DOVHJORT PÅ KINNEKULLE

År 1946 köptes fyra hindar och en hjorthanne in till Hellekis och sattes i hägn. Följande år efter kalvningen släpptes hjortarna ut i friheten och idag har vi gott om dovhjort på Kinnekulle. Kör försiktigt och håll utkik i gryning och skymning så kan ni få se stora hjordar med dessa vackra djur.